Actievoorwaarden Social Media

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Social Media acties van Restaurant Pont.

 

1. Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Restaurant Pont. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties of wijzigingen aan te brengen in deze actie(voorwaarden) of de toegang tot de website en sociale media kanalen of onderdelen van de website te beëindigen op de wijze en op het moment dat dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan deze actie, zijn Restaurant Pont en de andere bij de organisatie betrokken partijen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of technische storingen in de informatievoorziening of de website. Aan de informatie op de website Restaurant Pont en de informatie in de e-mailnieuwsbrieven van Restaurant Pont kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de services van Restaurant Pont die het onderwerp zijn in het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijs rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn en die voor rekening van de deelnemer zelf komen, geen extra kosten berekend. Deelname aan de actie leidt niet tot enige (aankoop)verplichting.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 21 jaar te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden verwerkt door Restaurant Pont en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina/social media post. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

 • Deelname vindt plaats wanneer er is voldaan aan de voorwaarden van de winactie, zoals beschreven in de desbetreffende post.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Restaurant Pont.

4. Prijs

 • Deelnemers maken kans op de prijs zoals vermeld in de desbetreffende social media post.
 • Bij kans op een 2de 3-gangen verrassingsdiner halve prijs (doordeweeks) in Restaurant Pont wordt de reservering in overleg met de winnaar bepaald.

5. Vaststelling Winnaar

 • De winnaar van de prijs wordt per social media geïnformeerd. De prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan een ander.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via een privébericht op het desbetreffende social media kanaal te melden om de prijs te ontvangen.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van dat privébericht neemt Restaurant Pont contact op met de winnaar.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Restaurant Pont en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

6. Aansprakelijkheid

 • Restaurant Pont is niet aansprakelijk voor enige uit deze actie of de door haar uit te keren prijs voortvloeiende schade.
 • Restaurant Pont verleent geen garanties op de te verstrekken prijs.
 • Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de daaruit ontstane schade op deze persoon verhaald.

7. Slotbepaling

 • Op onze social media acties is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op onze social media acties is het Nederlands recht van toepassing.
 • Restaurant Pont behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Restaurant Pont behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 • Niets uit de inhoud van deze actie of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant Pont.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kun je per e-mail schriftelijk richten aan Restaurant Pont t.a.v. Afdeling Marketing en legal onder vermelding van de actienaam. Het te gebruiken e-mailadres is: marketing@veerhuiswessem.nl

Naar menu

Tafel reserveren

Naar Bed & Breakfast